website statistics

Araling Panlipunan

Question

ang pagsasama-sama ng elemento ng kristiyano german at roman ang namayani sa kabihasnang medieval​

1 Answer

You May Be Interested