website statistics

Araling Panlipunan

Question

Ito ang proseso kung saan natutunton ang atensiyon ng bata sa mga bagay na angkop sa kanyang kasarian​

1 Answer

You May Be Interested