website statistics

Filipino

Question

A. Kaginhawahan
D.handusay
B. Kinamulatan
E. ipinasiya
C.hinanakit
F. maggalugad
16. kinagisnan noon pa mang una.
17. masusing paghahanap, paglilibot.
18. napagkaisahan, napagkasunduan
19. kaluwagan ng pakiramdam o kabuhayan.
20. pagkakahiga o pagkabulagta dahil sa pagkawala ng malay.

2 Answer

You May Be Interested