website statistics

Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

Ano ang iyong ginamit na batayan upang ang iyong mga naitalang batas ay iyong
sinang-ayunan o tinutulan? Ipaliwanag.​

1 Answer

You May Be Interested