website statistics

Araling Panlipunan

Question

Ano ano ang Kompanya ng mnc

2 Answer

  • Isa lang ang alam ko "Wal-Mart"
  • ito yung mga kompanya na nagtatayo sa isang bansa o kahit saang bansa na hindi naman tinutugunan ang pangangailangan ng bansa(multi national companies)habang ang tnc(trans national companies)naman ay mga kompanyang itinatayo sa isang bansa sapagkat natutugunan nito ang pangangailangan ng bansa.

You May Be Interested