website statistics

Araling Panlipunan

Question

Ang trademark ay ang pagmamarka sa isang produkto o serbisyo bilang pagkakakilanlan ng prodyuser o tagagawa nito. Bakit
mahalaga ang pagmamarka ng isang produkto?
A. Maisawan ang pamemeke ng mga produkto.
B. May kalayaan ang bawat mamamayan sa paglikha ng produkto.
C. Pinahihintulutan ang mga pamimirata.
D. Mabawasan ang mga produktong yari sa ibang bansa.

2 Answer

You May Be Interested