website statistics

Filipino

Question

mungkahing pamantayan sa screentime para sa mga bata

1 Answer

 • [tex] \large\bold\purple{ANSWER:}[/tex]

  Para sa mga bata 2-5, limitahan ang oras ng hindi pang-edukasyon na screen tungkol sa 1 oras bawat araw ng trabaho at 3 oras sa mga araw ng katapusan ng linggo.

  •Para sa edad na 6 pataas, hikayatin ang malusog na gawi at limitahan ang mga aktibidad na may kasamang mga screen.

  [tex] \large\bold\blue{EXPLANATION:} [/tex]

  Ang mga bata at kabataan ay gumugugol ng maraming oras sa panonood ng mga screen, kabilang ang mga smartphone, tablet, gaming console, TV, at computer. Sa karaniwan, ang mga batang may edad 8-12 sa Estados Unidos ay gumugugol ng 4-6 na oras sa isang araw sa panonood o paggamit ng mga screen, at ang mga kabataan ay gumugugol ng hanggang 9 na oras. Habang ang mga screen ay maaaring aliwin, turuan, at panatilihing abala ang mga bata, ang sobrang paggamit ay maaaring humantong sa mga problema.

  #CarryOnLearning

You May Be Interested