website statistics

Araling Panlipunan

Question

https://www.highcpmrevenuegate.com/szq077s0m?key=c505f4e426326c8d320e41e7f3da1d7b
Ano ang mabuting epekto ng p populasyon?

1 Answer

  • Pag mas malaki ang populasyon, mas maraming trabahador ang bansa, mas mapapabilis ang produksyon, makakatulong sa ekonomiya.

You May Be Interested