website statistics

Filipino

Question

Gumawa ng tatlong pangungusap na nagpapaliwanag sa kasabihan sa ibaba.

Ang kaibigan ay isang salamin, nakikita at nakikilala mo ang iyong sarili at at kaibigan mo, ngunit kapag ito’y nabasag tulad ng tiwala, ito ay mahirap nang ibalik sa normal." *​

1 Answer

  • ang kaibigan ay isang salamin,dahil nakikita mo ang sarili mo sa iyong kaibigan,dahil mayroon kayong mga pagkakapareho halimbawa ang ugali,ang mga paborito,at marami pa.Ngunit pagnabasag ang salamin tulad ng tiwala hinding hindi mo na ito mababalik.Pagnabasag ang salamin hindi mona pwedeng idikit dahil hinding hindi naito mabubuo ulit katulad ng dati

    sana makatulong ^-^

You May Be Interested