website statistics

Filipino

Question

Panuto: Tukuyin ang pinalutang na damdamin ng mga tauhan sa napakinggang pabulang "Ang Hatol
1. Anong damdamin ang nangibabaw sa lalaki habang binabanggit ang pahayag na "Sandali!" Hindi ba
AINI
ng Kuneho."
Home
2. Quan
nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng
utang na loob?
a. nagtataka b. nanunumbat c. nagagalit d. wala sa mga nabanggit
2. “Mga taon ang binibilang namin upang lumaki pagkatapos ay puputulin lamang ng mga tao!" sumbat ng
puno ng Pino. Ang Pino ay
a. naghihiganti b. nagagalit
c. naduduwag d. nawawalan ng pag-asa
3. "Dapat mo siyang kainin! Tignan mo, mula nang kami ay maisilang naglilingkod na kami sa mga tao.
Subalit ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na, pinapatay kami at ginagawang pagkain!" Ang
baka ay
a. nagagalit b. pagkamuhi c. nanunumbat d. nagtataka
4. "Pakiusap parang awa mo na!" pagsusumamo ng lalaki. Ang damdaming nangibabaw sa pahayag ay
a. naghihiganti
b. nagagalit
c. naduduwag
d. nagmamakaawa​

2 Answer

You May Be Interested