website statistics

Filipino

Question

Mga Tanong:
1. Saan nangyari ang kuwento?
2. Anong damdamin mayroon ang magkakaibigan habang naglalakad?
3. Ano ang naramdaman ni Loyd nang siya ay masugatan ng siya ay
tumakbo?
4. Itala ang mga salitang naglalarawan sa sumusunod na tauhan batay
sa damdaming ipinamalas sa kuwento.
1. Xian,
2. Loyd,
3. Vince,
4. Nanay‚Äč

1 Answer

You May Be Interested