website statistics

Araling Panlipunan

Question

Punan ng titik ang bawat patlang upang mabuo ang tamang salita na tinutukoy sa bawat pahayag.

1. Sistema ng pagsulat ng mga shang.
C _ _ _ _ _ _ _ _

2. Kabihasnang umusbong malapit sa lambak sa pagitan ng ilog hulang.
_ h _ _ g

3. Butong panghula at paraan ng pakikipag usap sa kanilang diyos.
_ r a _ _ _ b _ _ _ _

4. Ilog na kung saan umusbong ang kabihasnang shang.
_ u a _ _ _ o at _ a n g _ _ _

5. Ang sistemang panlipunan at politika sa kabihasnang shang.
_ _ _ _ d a l i s _ _

1 Answer

You May Be Interested