website statistics

Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

1. Ano ang kahulugan ng lipunang sibil?​

1 Answer

  • Answer:

    mga halimbawa ng lipunang sibilAng gobyerno ay hindi ginawa para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng bawat indibidwal. Kung hindi sapat, kadalasan ay kulang at halos hindi naibibigay ang ating mga benepisyo mula sa ating lipunan na ginagalawan.

    Mahirap mang intindihin, sadyang walang uri ng lipunan ang makapagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng bawat indibidwal. Mahirap at mayaman man na uri ng pamahalaan, mayroon tayong makikilala na mga miyembro ng Lipunang Sibil.

You May Be Interested