website statistics

Filipino

Question

saan hinango ang salitang balagtasan

1 Answer

  • Answer:

    hinango ito mula sa pangalan ni Francisco Balagtas

    Explanation:

    ang balagtasan ay nilikha ng mga pangkat ng manunulat para alalahanin ang kapanganakan ni Francisco Balagtas

You May Be Interested