website statistics

Filipino

Question

Pumili ng isang pangyayari sa binasang akda na umantig sa iyong damdamin. Ibahagi ang
iyong pananaw hinggil dito. Isulat ang sagot sa grapiko.
Pangyayari
Bisa sa kaisipan
Bisa sa Damdamin

1 Answer

You May Be Interested