website statistics

Filipino

Question

Gawain sa Pagkatuto blg. 2 (PAGSASANAY)
Panuto: Gumawa ng saliksik sa lugar ng CAVITE o BACOOR at gawin
itong batayan sa pagbuo. Sumulat ng liriko ng sariling awiting-bayan
gamit ang wika ng makabagong kabataan. Maaaring gamitin ang tono ng
mga sikat na awiting-bayan (hal. leron-leron sinta, ako ay may lobo, si
pilemon at iba pa.) Isaalang-alang ang antas ng wika na gagamitin sa
pagsulat. Angkupan ito ng sariling pamagat, gawin ito sa sagutang papel.
(Sundin ang pamantayan na nakalaan sa pagsulat ng Awiting-Bayan).

Pamantayan sa Pagsulat ng Awiting Bayan
Pamantayan Napakahusay Mahusay Mahusay -
husay

Nangangailangan ng
pagpapahusay

Naglalarawan ng mga
paniniwala, pamahiin o uri
ng pamumuhay sa lugar o
barangay sa na kabilang.
Maayos ang diwang binuo
at nagbibigay ng
impormasyon tungkol sa
bayan.
Pagsasaalang-alang sa
antas ng wika (bibigyang-
pansin).
Pagpapakahulugan ng
isinulat na awiting-bayan
(interpretasyon).
Gawain sa Pagkatuto blg. 2 (PAGSASANAY) Panuto: Gumawa ng saliksik sa lugar ng CAVITE o BACOOR at gawin itong batayan sa pagbuo. Sumulat ng liriko ng sariling a

0 Answer