website statistics

Araling Panlipunan

Question

1. Nahimok ng mga misyonero na maging krisyano ang mga katutubo.
2.Nakipagkaibigan ang mga espanyol sa mga katutubo.

Mga pagpipilian:
A. Nakipagsanduguan ang pinuno ng ekspedisyon kay Raha Kulambu
B.Bininyagan sila ng mga pari upang maging krisyano
C.Nagtatag sila ng pamayanan sa cebu

2 Answer

You May Be Interested