website statistics

Araling Panlipunan

Question

alin sa mga sumusunud ang pinaka angkop na kahulugan ng ekonomiks kung ang pagbabatayan ay ang konseoto ng kahulugan​

1 Answer

  • Answer:

    Ang ekonomiks ay isang sangay ng Angham Panlipunan na nag- aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang- yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, ang oikos ay nangangahulugang bahay, at nomos na pamamahala.

You May Be Interested