website statistics

Economics

Question

Magbigay ng limang ideya kung paano magagamit ang kaalaman sa ekonomiks upang maging maunlad sa buhay at sa pambansang aspeto?

1 Answer

 • Hello KonichiyaWards!

  Ngayon, Gusto Na Nating Mag Aral Ng Ekonomics At Itoy Pwedeng Makatulong Sa Atin. Dahil Itoy Nagbibigay Ng Mga Pangangailangan Natin o Payo Sa Atin. Maaari Din Tayong Matuto Mag Likha Ng Mga Bagay Bagay, Pagkakalakal At Iba Pa. Narito Ang Limang Ideya Kung Paano Magagamit Ang Kaalaman Ng Ekonomics Sa Atin:

  1. Maaari Nitong Mapaunlad Ang Ekonomiya Ng Bansa.

  2. Masusuri Ang Mga Sarili nating Pananaw Sa Pang Araw Araw Nating Pamumuhay.

  3. Nakakatulong Din Sa Atin Ito Upang Matugunan Ang Ating Pangangailangan.

  4. Matututo Ka Kung Paano Gamitin ang Computer O Ibang Websites.

  5. Maaari Nitong Mapataas Ang quantity demanded ng ating bansa.

  Kaya Gustong gusto ko talagang pag aralan ang ekonomics dahil itoy nakakatulong sa pang araw araw nating pamumuhay. Kaya naman mag aral din kayo nito. Para may kaalaman din kayong matututunan!.

  Hello Brainly User! Hope this helps, if you have any question feel free to post it. I may not be able to answer all of your questions but wait until Moderators or Brainliest Users will help you to answer it as of the reason that my knowledge is limited. Stay safe And Stay healthy!

  #AlwaysCarryOnLearning

You May Be Interested