website statistics

Filipino

Question


2. Ang skaduklanu o climax sa Ingles ipinakikita ang tunay na
pinakamatindi o pinakamabugso na damdamin.​

1 Answer

You May Be Interested